Menu

[sluiten]

Hypotheekregels

Kennismaken?

Hypotheekregels

Wij krijgen regelmatig vragen over de nieuwe fiscale regels voor de hypotheek, aan de hand van dit artikel zullen wij proberen  duidelijkheid te scheppen.

Om na 2013 nog in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek dient de hypotheek binnen 30 jaar  te zijn afgelost, dit kan door middels van een Annuïteiten of een Lineaire hypotheek. De kosten van een lineaire hypotheek zijn bij aanvang van de hypotheek erg hoog derhalve wordt hier niet vaak voor gekozen tevens zijn er vele andere  hypotheekvarianten(bankspaar, belegging, spaar, leen enc) echter is er – bij een hypotheek afgesloten na het jaar 2013 – geen recht meer op renteaftrek.

Wat ook een optie is om de hypotheek in twee delen te splisten, deel 1 aflossingsvrij (maximaal 50%  v/d waarde woning toegestaan) en  deel 2 annuïteit, de betaalde rente voor hypotheek deel 2 is in dit geval alleen aftrekbaar.

Voorbeeld 1: volledige Annuïteit met de volgende gegevens:
| Hypotheek €250.841 | WOZ waarde 230.000 |Rentepercentage 4,4% | looptijd 30 jaar | Inkomstenbelastingtarief 42 %

Uitkomst:
Bruto hypotheekbedrag: €1.256,– p/m | Totale rente in jaar 1 €11.037,– | Eigen woning forfait € 1.380,– |
Totaal bedrag in mindering op inkomen  € 9.657,–| Belastingteruggaaf €4.055,– p/j| Belastingteruggaaf p/m € 338,– |
Netto hypotheekbedrag jaar 1: €918,– |

Let op! Omdat je bij een annuïteitenhypotheek maandelijks aflost, gaat dus maandelijks het te betalen rentebedrag naar beneden en dus ook je renteaftrek, hierdoor gaat je maandlast- al is het maar een heel klein beetje- elke maand omhoog.  In jaar 29 van de hypotheek heb je dus bijna geen belastingteruggaaf meer en is dus het bruto hypotheekbedrag netto geworden.

Voorbeeld 2:  50%Aflossingsvrij  en 50 % annuïteit, overige gegevens zijn ongewijzigd.
Uitkomst:
Aflossingsvrijbedrag: €459,– p/m | Annuïteitenhypotheek: €628,–  p/m |  Totale aftrekbare rente in jaar 1 €5.519,– |
Eigen woning forfait € 1.380,-| Totaal bedrag in mindering op inkomen: €4.139,– | Belastingteruggaaf: €1.738,– p/j |  Belastingteruggaaf p/m €144,– | Netto Hypotheekbedrag: € 943,– |

Let op! Omdat 50% van je hypotheek aflossingsvrij is, heb je na 30 jaar nog een restschuld van €125.420,- over dit bedrag dien je weer rente te betalen, dit komt dan neer op een last van €459,–(met rente van 4,4%) Deze rustschuld wordt meestal bij de verkoop van de woning afgelost.

Wat bij deze voorbeelden duidelijk wordt is dat in jaar 1 het netto bedrag nagenoeg gelijk is echter zal het netto bedrag van  hypotheekconstuctie van voorbeeld 1 in de  periode van 30 jaar hoger worden, dit is ook logisch want na 30 jaar ben je wel verlost van je hypotheek.  Als je dus geen toereikend pensioen hebt opgebouwd, is dit natuurlijk wel erg fijn.

Nog vragen? Bel een medewerker van Administratiekantoor Groot Amsterdam!

Boekhouding uitbesteden? | Salarisadminisstratie uitbesteden? | Administratiekantoor Groot Amsterdam!