Menu

[sluiten]

Kinderbijslag op de schop

Kennismaken?

Kinderbijslag op de schop

Op 3 september jl. heeft de minister van sociale zaken een wetsvoorstel ingediend waarmee het aantal regelingen voor mensen met kinderen wordt beperkt – ouders met kinderen onder de 18 jaar komen voor minder aftrekposten in aanmerking,  dus zullen de ouders te maken krijgen met stijgende kosten.

Alle regelingen worden verminderd tot de volgende vier:

  • De kinderbijslag blijft een inkomensONafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen. Echter blijkt uit het wetsvoorstel dat de differentiatie naar leeftijd vervalt zodat vanaf 1 juli 2016 voor alle kinderen tot en met 17 jaar  hetzelfde bedrag wordt ontvangen.
  • Het kindgebonden budget wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen, afhankelijk van het huishoudtype, het budget kent 2 toetsencriteria: een vermogenstoets(vermogensgrens tot 80.000+ heffingsvrij vermogen) en een inkomenstoets, vanaf €19,767,- wordt het bedrag afgebouwd.
  • Combinatiekorting: Een fiscale tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg voor kinderen, oftewel werken loont.
  • Kinderopvangtoeslag, een compensatie voor kosten van kinderopvang.

De volgende regelingen worden dus per 1-1-2015 afgeschaft:

  • Alleenstaande ouderkorting
  • Ouderschapsverlofkorting
  • Aftrek levensonderhoud kinderen
  • Aanvulling op minimumuitkering voor alleenstaande ouders.

Vragen of je in aanmerking komt voor de fiscale regeling, neem contact op met één van de medewerkers van Administratiekantoor Groot Amsterdam, wij zoeken het graag voor je uit!

Boekhouding uitbesteden? | Loonadministratie uitbesteden? | Administratiekantoor Groot Amsterdam!