Menu

[sluiten]

Wijziging aangifte Inkomenstenbelasting

Kennismaken?

Wijziging aangifte Inkomenstenbelasting

Het kabinet heeft op 9 september jl. een wetsvoorstel ingediend middels de  wet vereenvoudiging formeelverkeer belastingdienst.
Wat staat er in het wetsvoorstel? Het kabinet wil het heffingssysteem voor de inkomstenbelasting en erf- en schenkbelasting wijzigen zodat er sneller een definitieve aanslag wordt opgelegd en er dus eerder zekerheid is over de fiscale gevolgen.

Door middel van elektronisch berichtenverkeer moet het mogelijk gemaakt worden om efficiënter te communiceren met de belastingdienst, de  belastinginspecteur moet binnen drie maanden na ontvangst van de aangifte de aanslag opleggen als dit niet lukt dan krijg je een voorlopige aanslag en legt de inspecteur binnen 15 maanden na ontvangst van de aangifte de aanslag op. Tevens wordt het makkelijker om – na het indienen van de aangifte-  wijzigingen door te geven.

De staatssecretaris wil daarnaast onderzoeken of de vennootschapsbelasting omgevormd kan worden tot een aangiftebelasting.
Het houdt in dat na het indienen van de aangifte er binnen een periode van 30 dagen de verschuldigde betaling verricht dient te worden.

Heb je vragen over een wetwijziging? Bel de medewerkers van Administratiekantoor Groot Amsterdam, wij zoeken het graag voor je uit!

Boekhouding Uitbesteden? | Salarisadministratie uitbesteden? | Administratiekantoor Groot Amsterdam!