Menu

[sluiten]

Groot deel zelfstandigen zonder personeel betaald geen inkomstenbelasting

Kennismaken?

Groot deel zelfstandigen zonder personeel betaald geen inkomstenbelasting

Het lijkt zo mooi, geen belasting betalen. Voor een groot deel van de zzp’ers is het ook nog eens het geval. Het CBS (Centraal Bureau voor de statistiek) is in de belastingaangiften van zzp’ers over 2014 gedoken. Met een opvallende uitkomst. 4 op de 10 zzp’ers betaald geen inkomstenbelasting.

Maak gebruik van de juiste regelingen

De reden dat een groot deel zelfstandigen zonder personeel geen inkomstenbelasting betaald is gelegen in het gegeven dat ze gebruik maken van diverse regelingen die er zijn voor zzp’ers. Denk hierbij onder andere aan de MKB-winstvrijstelling of de zelfstandigenaftrek. Wilt u meer weten met betrekking tot de regelingen die er zijn voor zelfstandigen zonder personeel. Administratiekantoor groot Amsterdam kent ze. Wij gaan graag samen met u op zoek naar de mogelijkheden om minder inkomstenbelasting te gaan betalen.

Concrete cijfers

Het CBS heeft gekeken naar het totaal aantal aangiften van zzp’ers in 2014. Dat waren er maar liefst 849.000. Van dit aantal was het voor maar liefst 314.000 zzp’ers niet nodig om inkomstenbelasting te betalen. Al met al een fors aantal. Recentere cijfers zijn helaas niet bekend.

Scheve gezichten

Het niet betalen van inkomstenbelasting leverde overigens niet alleen maar blije gezichten op. Zo werd in de Volkskrant melding gemaakt van het gegeven dat zelfstandigen zonder personeel wel recht hebben op een volledige AOW uitkering, zonder dat zij hier volledig aan meebetalen. Moet u daarom geen gebruiken maken van de mogelijke regelingen? Naar ons idee natuurlijk niet. Als u netjes gebruik maakt van de regelingen die de regering in het leven heeft geroepen kunt u ervoor zorgen dat u minder aan inkomstenbelasting gaat betalen.
Zoals aangegeven kunnen wij u helpen om door te nemen of u voldoende gebruik maakt van de regelingen die er zijn. Twijfelt u hieraan, dan is de kans groot dat u geld laat liggen, of in ieder geval teveel aan belastingen betaald. Samen met u nemen wij graag de mogelijkheden door om minder te gaan betalen. U kunt vrijblijvend een afspraak met ons maken om na te gaan wat wij voor u kunnen betekenen.